El-kompaniet Svenska AB grundades året 1989. El-kompaniet är ett medelstort installationsföretag med 20 anställda och vi är certifierade inom ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001. Vi inriktar oss mot företag och Brf, då vi utför allt från service och underhållsarbeten till om- och nybyggnationer. De vanligaste typer av installationer som vi genomför är bl a kraft, nätverk, fiber, tele, belysning, säkerhet, KNX och kameraövervakning.

El-kompaniet kombinerar det medelstora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och engagerande personal. Vi på El-kompaniet är behöriga både inom hög- och lågspänning samt har certifikat för allt arbete vi utför. El-kompaniet har som målsättning att skapa långsiktiga relationer och leverera arbete i tid med hög kvalitet.
Kontakta oss gärna för mera information.

10 års erfarenhet av Trafikantinformation

El-Kompaniet har över 10 års erfarenhet av Trafikantinformation i Skåne. Vi utför installationer samt drift och underhåll till flertalet av våra kunder. El-Kompaniet har ett samarbete med Rejlers gällande Trafikantinformation. Några av våra största kunder är Skånetrafiken, SJ, Trafikverket, Jernhusen samt Kommuner.

Dynamisk information på en buss- och tågstation kan upplysa om aktuellt trafikläge och prognoser för kommande trafikläge. Det kan också vara information av annan art såsom reklamskyltar och dylikt. Vi monterar och installerar dynamiska informationstavlor av alla slag som riktar sig mot olika publik. Vi har installerat och monterat informationstavlor på buss- och tågstationer i hela Skåne åt Skånetrafiken. Vi har även installerat informationstavlor i samarbete med Trivector i citytunneln, Hyllie och Triangeln. På Malmö- och Lunds centralstationer har vi installerat s.k. ”Jernhusen-media skärmar” åt Jernhusen som visar nyheter om stationen.

Projektering

El-kompaniet har stor erfarenhet av projektering av infrastrukturprojekt. Vi projekterar allt från mindre ombyggnader till större bussterminaler och tågstationer.

Vi projekterar för all information och belysning som omfattar:

 • Kanalisation
 • Belysnings anläggningar
 • Dynamiskinformation (monitorer, displayer, skyltar)
 • Statiskinformation
 • Klockor och ur
 • Högtalaranläggningar
 • Biljettsystem
 • Fibernät


Överst på sidan


Tågstationer

El-kompaniet genomför alla typer av arbete och uppdrag när det gäller tågstationer som innefattar spårmiljö, allt från totalentreprenader till projektering, installationer samt driftsättning av utrustning på stora tågstationer och terminaler. Vi utför även småreparationer. El-kompaniet utför drift, underhåll och periodisk tillsyn då vi kontrollerar så att all utrustning fungerar samt har rätt funktion och protokollför tillsynen enligt framtagna rutiner. El-kompaniet har under flera år projekterat och byggt flertalet tågstationer i Skåne. För att arbeta och projektera i spårmiljö med högspänning har vår personalstyrka specialkompetens inom detta område genom utbildning enligt gällande krav från myndigheter, då vi ser till att all utrustning blir rätt placerad med rätt anslutning och rätt funktion.


Samarbetspartner


Överst på sidan


Ett urval av våra kunder

 • Jernhusen Stationer - Malmö C är en av våra äldsta kunder som vi är eldriftansvariga över, då vi ansvarar för drift och underhåll av El – Tele – Data – Passage – CCTV – KNX. Vi utför även installation och service på deras övriga fastigheter och utrustning.
 • Jernhusen Depåer - Tillhör även en av våra äldsta kunde som vi utför nyinstallation samt service och underhåll till, i Lokstallet, Tvätthallen och Thorshall.
 • Euromaint - Har vi haft som kund i över 20 år, som vi utför alla förekommande El - Tele - Data arbeten till. Euomaint har verkstäder både i Malmö och Landskrona.
 • Forex - Har vi byggt ett flertal växlingskontor till, i Skåne och Köpenhamn.
 • PNO - Utför vi installationer, service och underhåll till. Vi har bl a installerat en tvättanläggning för lastbilar, belysning och diverse kontorsinstallationer.
 • Swemaint - Är en av våra äldsta kunder som vi har haft i över 20 år. Vi installerar alla förekommande El - Tele - Data arbeten i Swemaints verkstäder som ligger i Malmö och Helsingborg.
 • Veksø - Har vi ett samarbete med gällande utrustning för infrastruktur och offentlig miljö, såsom väderskydd och ellipser till kollektivtrafik.
 • SJ - Utför vi diverse installationer till, i deras kundcenter, kontor och utrustning.
 • HSB - Har vi haft som kunder sedan 1990 och vi utför alla typer av installationer, reparationer och underhåll till, inom flera föreningar.
 • PEAB - Har vi gjort ett flertal elinstallationer till, bl a i Banhallen och plattformsinstallationer på Malmö C.
 • NCC - Utför vi fortlöpande stora entreprenader till - pågående är Äldsta Station (Kungalängan) samt tidigare utförda entreprenader såsom Glashallen, Centralhallen på Malmö C.
 • getITsafe - Är en av våra flera avtalskunder som vi utför nyinstallationer samt service och underhåll till av trådlös internetaccess på hotell, tågstationer och offentliga miljöer i hela Skåne.